Invasieve Chinese wolhandkrabben kunnen helpen om PFAS-verontreiniging op te sporen

Per- en polyfluoralkylstoffen, algemeen bekend als PFAS, vormen een grote groep door de mens gemaakte chemicaliën. PFAS worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder het waterdicht maken van materialen, anti-aanbak kookgerei en blusschuimen. Als gevolg daarvan worden PFAS ook veelvuldig aangetroffen in het milieu, waar ze persistent, bio-accumulerend en giftig zijn. PFAS-vervuiling in België kan momenteel op heel wat belangstelling rekenen, vooral sinds verhoogde niveaus werden gedetecteerd rond een hot-spot in Zwijndrecht. Hoewel PFAS-concentraties vaak worden gemonitord in het terrestrische milieu, zijn studies over het aquatische milieu nog steeds schaars in Vlaanderen.

Hier zou biomonitoring een goede oplossing kunnen bieden. Bij biomonitoring wordt specifiek ge-keken naar de lichaamsbelasting van chemicaliën in organismen. Momenteel maken deze biomonitoringprogramma's in Vlaanderen gebruik van inheemse vissoorten (bijvoorbeeld de Europese baars en de Europese paling). Vanuit ethisch oogpunt, en gezien de Europese paling als kritisch bedreigd is geclassificeerd door de IUCN, wordt ook nagedacht over alternatieve biomonitoringsoorten.

Een nieuwe studie, gepubliceerd in het Journal of Hazardous Materials, door het onderzoeksteam ECOSPHERE, levert voor eerst bewijs van de geschiktheid van een invasieve soort, de Chinese wolhandkrab, voor biomonitoring van PFAS.


                                            Chinese wolhandkrab (foto: Heleen Keirsebelik)


Thimo Groffen, de hoofdauteur van de studie: "Het team verzamelde Chinese wolhandkrabben op 23 locaties in Vlaanderen. We richtten ons daarbij op residente krabben, door stalen te nemen buiten de migratieperiodes. Op twee van deze locaties (Grobbendonk en Lippenbroek) waren al op maat gemaakte krabbenvallen geïnstalleerd. We verzamelden ook water en sediment om PFAS-concentraties in het milieu te relateren aan die in de krabben."

De resultaten toonden aan dat Chinese wolhandkrabben, een invasieve soort die wijdverspreid is over heel Vlaanderen en een aanzienlijke impact heeft op onze aquatische ecosystemen, hoge concentraties PFAS in hun lichaam en schild accumuleren, waardoor ze effectief bruikbare soorten zijn voor PFAS-biomonitoring. Er was geen duidelijke relatie met de concentraties in het lokale abiotische milieu. Dit toont de noodzaak van biomonitoring, aangezien alleen water- en sedimentanalyse duidelijk onvoldoende informatie geeft over de accumulatie van PFAS in de krabben, en waarschijnlijk ook in andere aquatische organismen. Er waren ook aanzienlijke verschillen tussen de opgehoopte PFAS in de krabben en in inheemse vissoorten Dit betekent dat de Chinese wolhandkrabben deze vissen niet kunnen vervangen in de huidige biomonitoringprogramma's, maar wel aanvullende indicaties bieden.

"Op basis van onze resultaten benadrukken we de noodzaak van een multi-soorten benadering in biomonitoringprogramma's in Vlaanderen," zegt Jonas Schoelynck, die het onderzoek naar wolhandkrabben leidt aan de Universiteit Antwerpen. "Duidelijk, en niet onverwacht, ervaren soorten zoals de Chinese wolhandkrab, die hun hele leven op de rivierbodem leven, verschillende bio-beschikbaarheid in vergelijking met de vissoorten."

Voor zijn belangrijke onderzoek naar PFAS-vervuiling in Vlaanderen, kreeg Thimo op 30 november 2023 de Prijs Verbeure van de Onderzoeksraad van UAntwerpen.


                    De wolhandkrabbenval in Grobbendonk tijdens de constructie (foto: Paul Van Loon)