Kalkgrasland in Nederland: zorgen voor de natuur van morgen. Lezing door Joop H.J. Schaminée

Op maandag 6 maart, 2023, komt Joop H.J. Schaminée naar UAntwerpen, waar hij een lezing zal geven over 'Kalkgrasland in Nederland: zorgen voor de natuur van morgen.'

Prof. dr. Joop Schaminée (1957) is als vegetatiekundige werkzaam bij Wageningen Environmental Research en als hoogleraar systeemecologie aan de universiteiten van Wageningen en Nijmegen. Op zijn naam staan honderden artikelen en tientallen boeken. Zo is hij hoofdauteur van de boekenreeksen De Vegetatie van Nederland en Europese natuur in Nederland. Hij is internationaal expert op het gebied van flora en vegetatie en is nauw betrokken bij de implementatie van Natura 2000 in Nederland. Hij is bestuurlijk zeer actief, zowel in eigen land als internationaal. Tot de belangrijkste projecten waaraan hij leiding geeft, behoren de Landelijke Vegetatie Databank, het informatiesysteem SynBioSys en het Levend Archief met de daaraan verbonden Nationale Zadenbank. Hij heeft zitting in allerlei commissies die de diverse ministeries rechtstreeks adviseren, waaronder de Commissie Van Vollenhoven, het Kwaliteitsteam Afsluitdijk en de Denktank Natuurwinst Grote Wateren. Landelijke bekendheid geniet hij ook door het televisieprogramma Professors op Pad, samen met Pieter van Vollenhoven. In 2009 werd hij onderscheiden met de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs voor zijn oeuvre op het gebied van natuurbeheer en natuurbescherming, in 2019 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

De lezing (Nederlandstalig) zal doorgaan op Campus Drie Eiken, in lokaal S.001 (gebouw S), van 16:00-18:00.