Het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Antwerpen is  het interfacultair milieu-instituut van de Universiteit Antwerpen. Het IMDO brengt de milieuexpertise van de UA-onderzoekers en docenten uit verschillende disciplines samen in onderwijs en onderzoek over het leefmilieu en duurzame ontwikkeling. Het IMDO heeft een uitgesproken interdisciplinaire en transversale focus, en wil een actieve bijdrage leveren aan de transitie naar een milieuvriendelijkere en duurzamere samenleving.

In de opleidingen vind je onder andere het programma postgraduate energy & climate. Voor wie er absoluut het fijne van wil weten!