Rollen binnen het team

Voorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden van vergaderingen. Dit omvat het organiseren van vergaderingen, het bepalen van de agenda, het communiceren van vergaderdeadlines en het begeleiden van de vergadering. Dit is een roterende taak.

Notulist

De notulist is verantwoordelijk voor het maken van aantekeningen tijdens de vergaderingen en het uploaden van een duidelijk en volledig vergaderverslag. Dit is een roterende taak.

Projectmanager

De projectmanager is verantwoordelijk voor het beheer van het werk van projectleden en zorgt ervoor dat het specifieke project waaraan het team dan te werk is, op tijd en met kwaliteit wordt afgerond. Hij/zij heeft de eindverantwoordelijkheid om een gedetailleerde projectfiche, een projectplan/draaiboek op te stellen en het project achteraf te evalueren. De projectmanager werkt niet alleen en per project wordt een andere (één of meerdere) manager toegewezen.

Content Manager

De Content Manager checkt de kwalitatieve en literaire inhoud van de content die door andere teamleden wordt geleverd voor een bepaald project. Dit kan gaan over tekstjes voor op de socials, website, blogartikels en podcast. Ook werk je nauw samen met de social media verantwoordelijke en bied je back-up bij social media management indien aangegeven.

Mail to: Christina Aanei or Enrico Guiguile or Kerr Van Lerberghe

Social Media Manager

Als Social media manager ben je verantwoordelijk voor een consistent beheer van onze social media platformforms, waaronder Facebook, Instagram (en Tiktok?). Je werkt nauw samen met de contentmanager en projectmanager om duidelijke en aantrekkelijke posts te maken. Jij bent het uitgaanspunt voor reclame omtrent onze events!

Mail to: Lize Gijs

Mailmanager

Als mailmanager is het je verantwoordelijkheid om inkomende e-mails efficiënt te beheren en te organiseren. Dit omvat het doorsturen van e-mails naar de relevante ontvangers, het prioriteren van dringende berichten en het maken van een protocol voor het afhandelen van e-mails. Daarnaast stem je af met teamleden om te zorgen voor een soepel mailbeheer tijdens je afwezigheid.

Mail to: Frouke Decat

Websitebeheerder 

Als websitebeheerder ben je verantwoordelijk voor de technische aspecten van onze website, blog en podcast. Je onderhoudt deze en zorgt voor het uploaden van relevante informatie en gegevens over projecten, die door het team worden aangeleverd. Je werkt ook nauw samen met de maker van de inhoud en het sociale mediateam en creëert het algehele ontwerp en de lay-out van de website.

Mail to: Yentl Meul

Community Engagement Coordinator

Als Community Engagement Coordinator is het jouw primaire verantwoordelijkheid om real-life interacties en verbindingen binnen de community te onderhouden. Dit omvat het promoten van GO-initiatieven tijdens lessen en het onderhouden van contacten met professoren, studentenorganisaties en de studentenraad. Ook ben je het belangrijkste aanspreekpunt voor overkoepelende organisaties en samenwerkingen.

Mail to: Jutte Callaerts or Lukas D'Affnay or Christina Aanei or Kerr Van Lerberghe

Onderwijs en onderzoek

Jouw rol is om het onderwijs en onderzoek dat op UAntwerpen gaande is omtrent duurzaamheid, te benadrukken en in de spotlight te zetten. Zo zoek en bied je een overzicht van recente scripties, doctoraatsonderwerpen of andere publicaties met betrekking tot duurzaamheid.

Mail to: Adriana Paprot or Enrico Guiguile or Kerr Van Lerberghe

Green Impact coördinator 

Als Green Impact coördinator heb je de eindverantwoordelijkheid van het Green Impact project. Dit omvat het maken van de GI-toolkit, het aanwerven van teams en het onderhouden van contact met de teams. Aan het einde ga je op zoek naar auditors en coördineer je de prijsuitreiking. Hierbij blijf je in contact met Students Organizing for Sustainability International.

Mail to: Kerr Van Lerberghe or  Jutte Callaerts or Yentl Meul or Frouke Decat​​

Sfeerbeheerder

Als sfeerbeheerder organiseer je teambuildings of kleine interne uitstapjes om de verbinding tussen GO-leden te versterken. Ook onderhoud je contact met ex-GO-leden.