Hofstad. Historisch proefveld stadslandbouw.

In de stad van de 21e eeuw wint stadslandbouw of Urban Agriculture snel aan belang. Steeds meer stadsbewoners gaan zelf enthousiast groenten, kruiden en (klein)vee produceren of oogsten op een plukboerderij. Elk jaar kleuren nieuwe muurtuinen, stadsimkers, voedselcollectieven, buurt- en schooltuinen het stadsbeeld. Vormen en doelstellingen kunnen heel uiteenlopend zijn, maar duurzaamheid, het versterken van het buurtweefsel én budgetvriendelijkheid behoren tot de vaste ingrediënten.

Stadslandbouw is duidelijk terug van nooit weg geweest. Ook in het verdere en recente verleden, waren stedelingen actief betrokken bij de voedselproductie. Hofjes waren overal maar ze leidden vaak een verborgen bestaan.

Hofstad laat studenten op participatieve wijze reflecteren over:

  • de mogelijkheden en beperkingen van voedselproductie op beperkte ruimte;
  • het korter en langer worden van de voedselketen;
  • de globalisatie van teelten (en ziektes);
  • de botsing tussen ‘traditionele’ en ‘wetenschappelijke’ kennis;
  • toenemende vermarkting;
  • het verlies van voeling met natuur en voeding;
  • de ruraliteit van de stad en de stedelijkheid van het platteland;
  • zuiver water en vervuiling;
  • de nutriëntencyclus en de kunstmest, etc. 

Kortom, Hofstad zet studenten aan tot reflectie over zowat elke grote vraag rond de relatie mens-natuur in een stedelijke omgeving. Dit gebeurt op participatieve wijze door het opzetten van een proeftuin waarop groenten worden geteeld op basis van de kennis en technieken die beschikbaar zijn uit drie verschillende historische contexten:

In de moestuinen worden zaden en gewassen gebruikt die aansluiting vinden bij de tijdsperiodes. Bovendien werken de studenten met handwerktuigen die ook gebruikt werden in de betrokken tijdsperiodes,  weliswaar  in moderne uitvoering.