Opzet proefveld

Onderstaande figuur geeft de conceptuele opzet van de proeftuin waarop groenten worden geteeld op basis van de kennis en technieken die beschikbaar zijn uit drie verschillende historische contexten: een laat-middeleeuwse tuin, een tuin van de 18e eeuw en een oorlogstuin tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Klik hier voor de exacte invulling voor moestuinseizoen 2018.

Inmiddels verhuisde Hofstad naar de nieuwe uitvalsbasis van het Departement Geschiedenis: Brantijser. Aankomend academiejaar beginnen de studenten met een nieuwe invulling van de Hofstad wat mogelijks een aanpassing in proefveld-layout teweeg zal brengen.

Er zullen zaden/soorten gebruikt worden die zoveel als mogelijk aansluiting vinden bij de tijdsperiodes. Ook de handwerktuigen - weliswaar in moderne uitvoering - werden tevens gebruikt in de betrokken tijdsperiodes.

In 2017 werd het veld in deze vorm ingezaaid.