Opzet proefveld

Onderstaande figuur geeft de conceptuele opzet van de proeftuin waarop groenten worden geteeld op basis van de kennis en technieken die beschikbaar zijn uit drie verschillende historische contexten: een laat-middeleeuwse tuin, een tuin van de 18e eeuw en een oorlogstuin tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Klik hier voor de exacte invulling voor moestuinseizoen 2018.

Er zullen zaden/soorten gebruikt worden die zoveel als mogelijk aansluiting vinden bij de tijdsperiodes. Ook de handwerktuigen - weliswaar in moderne uitvoering - werden tevens gebruikt in de betrokken tijdsperiodes.

In 2017 werd het veld in deze vorm ingezaaid.