Uitwisseling met het werkveld

Het InnoFiNS-onderzoeksproject ambieert een nauwe samenwerking met stakeholders uit het werkveld. We willen kennis en contacten uitwisselen, maar ook peilen naar reflecties over de tussentijdse bevindingen in ons onderzoeksproject. Op die manier houden wij de vinger aan de pols met het oog op de implementatie van onze onderzoeksresultaten. 

Momenteel gebeurt dit aan de hand van 3 initiatieven: 

Wetenschappelijke uitwisseling

Daarnaast worden de inzichten van het InnoFiNS-project ook gedeeld op wetenschappelijke congressen. 

Blijf op de hoogte