Jaarlijks wordt een overleg georganiseerd van de adviesgroep om diverse belanghebbenden te betrekken bij strategische beslissingen over de projectvoortgang. Het gaat over een heterogene groep van experten uit de volgende groepen:

- lokale en supralokale overheden

- investeerders en banken

- consultants

- maatschappelijke organisaties

- projectontwikkelaars

- infrastructuurontwikkelaars en -beheerders