Er is een sterke Europese beleidsagenda om natuurgebaseerde oplossingen te bevorderen met het oog op een geïntegreerde, systemische en duurzame aanpak van klimaatverandering. De Europese Commissie definieert NBS als een manier om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken met oplossingen die geïnspireerd en ondersteund worden door de natuur, die kosteneffectief zijn, tegelijkertijd ecologische, sociale en economische voordelen bieden en veerkracht helpen opbouwen. Natuurgebaseerde oplossingen bevorderen biodiversiteit, verbeteren gezondheid en welzijn, bieden kosteneffectieve en duurzame economische voordelen, en versterken klimaatadaptatie en veerkracht tegen rampen.