Eén van de deliverables van InnoFiNS is het opbouwen en organiseren van een Lerend Netwerk in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Door middel van een lerend netwerk willen we kennis opbouwen door informatie, ideeën en adviezen uit te wisselen met (stedelijke) experts in ruimtelijke planning, waterbeheer en financieel beheer. Bedoeling van dit netwerk is om elkaar te helpen bij het oplossen van problemen en elkaar feedback te geven. We proberen daarbij om cross-functionele, cross-team en cross-silo samenwerking te stimuleren om zo nieuwe zaken te leren, best-practices te delen, belangrijke struikelblokken en uitdagingen te identificeren en aan te pakken, enz…