Bedrijfsbijdragen i.k.v. CSR

In deze case willen we bedrijven, op basis van hun aanwezigheid en activiteit in de stad, aanspreken om bij te dragen aan de klimaatrobuuste ontwikkeling van deze stad. Dit door hen de opportuniteit te bieden om in het kader van hun doorgaans reeds actieve beleid inzake corporate social responsibility de kans te geven bij te dragen aan de vergroening en verblauwing van (de Stad) Antwerpen. Onder meer zijn argumenten terug te vinden met het oog op concurrentiële voordelen, een goede reputatie, werknemer loyaliteit, klantentevredenheid, etc. Recente studies tonen verder aan dat een lokale impact vanuit corporate social responsibility-oogpunt economisch meer rendeert (in termen van aandeelhouderswaarde en bedrijfsresultaten) dan algemenere projecten. Met het oog op transparantie en om de transactiekosten te verminderen, wordt gebruik gemaakt van distributed legder technology, of blockchain.


Onderzoeker

Onderzoeker