Land value capture

Het financieringsinstrument, dat in deze case vooropgesteld wordt, is gebaseerd op het principe van ‘value capture’. Dit principe kan omschreven worden als het geheel van instrumenten die alle mogelijke verhogingen in grondwaarde en gebouwen kunnen capteren, ongeacht of zij gekwalificeerd worden als belasting. Het richt zich voornamelijk op het capteren van onverdiende voordelen die voortvloeien uit andere acties dan die van de grondeigenaar. De resulterende inkomsten kunnen bestemd worden voor specifieke doeleinden. Er bestaat een brede overeenstemming over het capteren van waardestijgingen door infrastructuurverbeteringen, openbare diensten en regelgeving rond landgebruik.

Onderzoeker