Neurobiobank

Instituut Born-Bunge beheert de IBB-Neurobiobank: een ruime collectie van menselijk lichaamsmateriaal; waaronder een neuropathologisch gedocumenteerde hersen- en spiercollectie. 

Onze expertise in dit domein maakt het mogelijk wetenschappers bij te staan in baanbrekend fundamenteel onderzoek.

Wij trachten patiënten via hun behandelende arts te helpen:

  • met het stellen van een diagnose
  • of de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethodes na onderzoek van lichaamsmateriaal

onze voornaamste onderzoeksdomeinen

Ziekte van Alzheimer (AD)

Ziekte van Parkinson (PD)

Frontotemporale lobaire degeneratie/dementie (FT(L)D)

Dementie met Lewy lichaampjes (DLB)

Cerebrovasculaire degeneratie (CVD)

Multiple systeem atrofie (MSA)

Progressieve supranucleaire paralyse (PSP)

Corticobasale degeneratie (CBD)

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD)

Amyotrofe lateraal sclerose (ALS)

Adrenomyeloneuropathie

Congenitale vezeltype-disproportie

Centrale pontine myelinolyse (CPM)

Leukodystrofie (adreno, metachromatische, …)

Multifocale motorische neuropathie (MMN)

Multiple sclerose (MS)

Spinale musculaire atrofie (SMA)

Spinocerebellaire atrofie (SCA)

Syndroom van Down

Leeftijdsgerelateerde gezonde controle individuen

Contact

IBB-Neurobiobank
BB190113
Tel.
+32 3 265 2688
Fax
+32 3 265 8501
Campus Drie Eiken, D.T630
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk, België