folder_giften.jpg

Inkomsten uit eigen patrimonium en subsidies via nationale en internationale organisaties financieren de werking van het Instituut Born-Bunge. Deze inkomsten volstaan echter niet om de missie van onze organisatie optimaal uit te voeren. Gelukkig is er de mogelijkheid voorhanden om via mecenaat, giften, schenkingen en legaten het neurowetenschappelijk onderzoek te steunen en op deze manier de doelstellingen te halen.

Giften via overschrijving

Je kan een bedrag overschrijven aan Instituut born-Bunge vzw op rekeningnummer BE02 0688 9829 8940. Voeg in je mededeling de vermelding 'fiscaal attest' en je voorkeursbestemming toe. 

Voor elke giften ontvang je een fiscaal attest. Met dit attest kan u je tot 45% van je schenking terugkrijgen bij je belastingaangifte

bankgegevens IBB: 

IBAN code:  BE02 0688 9829 8940
swift code/BIC : GKCCBEBB
INSTITUUT BORN-BUNGE vzw Universiteitsplein 1 BE-2610 Wilrijk

Schenkingen via testament of legaat

Sinds 1 juli 2021 gelden nieuwe regels voor de erf- en schenkbelasting in Vlaanderen:

  • De belasting voor erfenissen aan goede doelen wordt verlaagd naar 0%. Dit is goed nieuws! Heb je Instituut Born-Bunge in je testament staan, dan betekent dit dat het bedrag dat je schenkt volledig kan worden ingezet voor het project of onderzoek dat je graag steunt.
  • Ook de fiscale regeling rond duolegaten wordt gewijzigd. Voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 levert het duolegaat geen fiscaal voordeel meer op. Als je in je testament Instituut Born-Bunge al hebt opgenomen via de techniek van een duolegaat, dan kun je dit het best laten nakijken door je notaris en je testament aanpassen.