Het Instituut Born-Bunge (IBB) aan de Universiteit Antwerpen tracht u via uw behandelende arts bij te staan met de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethodes of het stellen van een neuropathologische diagnose. Dit kan u en uw nabestaanden of toekomstige lotgenoten met een gelijkaardige aandoening ten goede komen. Afhankelijk van uw ziektebeeld zal men uw toestemming vragen om:

  • lichaamsmateriaal af te nemen en te bewaren met het oog op toekomstig onderzoek op bloed of derivaten, cerebrospinaal vocht, traanvocht, spierweefsel, huid of zenuw, vetweefsel, stoelgang, urine….
  • of om kort na overlijden onderzoek te mogen verrichten op de hersenen, het ruggenmerg, spierweefsel, huid of zenuw, vetweefsel, ….