Alle stalen moeten vergezeld zijn van een schriftelijke volledig en correct ingevulde aanvraag, waarbij de patiëntengegevens op het biopt overeenkomen met deze op de aanvraag.

Richtlijnen voor het versturen van stalen

  • verzamel CSV in polypropyleen tubes
  • minimaal staalvolume: 0,5 ml
  • CSV stalen die macroscopisch bloederig zijn, kunnen niet op betrouwbare wijze geanalyseerd worden
  • vermijd vries-dooi cycli:
    • Als stalen op kamertemperatuur verstuurd worden, dan moeten ze binnen de 24 uur na afname in het laboratorium aankomen
    • Als stalen na afname ingevroren worden, dan moeten ze verzonden worden op droog ijs
  • ​voeg steeds het request form met klinische info toe

​De kostprijs voor de analyse ( RT-QuIC: €50 en IMMUNOBLOT: €65) is ten laste van de patiënt; gelieve de patiënt hiervan in te lichten. Sommige supplementaire hospitalisatieverzekeringen voorzien wel een tussenkomst in de kosten; in dat geval bezorgen we een attest voor terugvordering van de kosten.De facturatie van de analyses verloopt via de aanvragende ziekenhuislabo's