Analyse kostprijs

voeg steeds het request form met klinische info toe bij verzenden van het staal

De kostprijs voor de analyses - Alzheimer merkers: €125 (€100 totdat NfL beschikbaar is) IMMUNOBLOT: €75 en RT-QuIC: €85 - is ten laste van de patiënt; gelieve de patiënt hiervan in te lichten via het request/ICF formulier. Sommige supplementaire hospitalisatieverzekeringen voorzien wel een tussenkomst in de kosten; in dat geval bezorgen we een attest voor terugvordering van de kosten. De facturatie van de analyses verloopt via de aanvragende ziekenhuislabo's