Onderzoeksforum Sociaal Werk Antwerpen

Onderzoek naar sociaal werk moet sociale verandering kunnen ondersteunen en daarbij is een sterke verankering van het onderzoek in de regio nodig.

In Antwerpen bundelen de drie opleidingen sociaal werk de krachten in een platform. Eind 2012 richtten de master sociaal werk van de Universiteit Antwerpen en de bacheloropleidingen sociaal-agogisch werk van KdG en AP het Onderzoeksforum Sociaal Werk Antwerpen op.

Het forum wil de kennisdeling tussen Antwerpse onderzoekers, sociaal werkers en docenten bevorderen door in dialoog te gaan over recente onderzoeksresultaten relevant voor het werkveld.


Partners in onderzoek
Medewerkers
Dialoog en vorming
Broodje Sociaal 24/10/2013
Broodje Sociaal 06/02/2014
Broodje Sociaal 16/05/2014
Broodje Sociaal 20/11/2014
Colloquium 10 jaar master sociaal werk
Broodje Sociaal 24/02/2015
Broodje Sociaal 14/12/2015
Broodje Sociaal 14 maart 2016
Broodje sociaal 6 juni 2016
Ontmoetingsdag Masteropleidingen Sociaal Werk Universiteit Antwerpen en Hogeschool van Amsterdam
Broodje Sociaal 27/01/2017
Karel de Grote Hogeschool & Artesis-Plantijn Hogeschool

KdG logoLogo AP Hogeschool 

Contact

Onderzoeksforum Sociaal Werk Antwerpen Stadscampus - gebouw M
M.180
St-Jacobsstraat 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 53.82
Leen.Sebrechts@uantwerpen.be