Broodje Sociaal

Broodje sociaal is een haalbare en aangename formule waarmee we kennisdeling tussen Antwerpse onderzoekers, sociaal werkers en docenten willen bevorderen door in dialoog te gaan over recente onderzoeksresultaten relevant voor het werkveld. Hoe en op welke manier kan onderzoek het sociaal werk versterken en omgekeerd?

In een ontspannen sfeer buigen vertegenwoordigers van de sociaal werk praktijk en van de opleidingen sociaal werk zich over onderzoeksresultaten en mogelijke opvolging of implementatie hiervan. Het principe is eenvoudig: een centrale spreker stelt het eigen onderzoek voor en een of twee disputanten uit het werkveld of de onderzoekswereld zorgen voor een ondertoon om de discussie op gang te trekken. Aangezien het accent van deze bijeenkomsten ligt op uitwisseling en interactie, richt het initiatief zich tot een select gezelschap van wie in de regio met het thema begaan is (sociaal werkers, lectoren, beleidsmedewerkers uit de sector, …). De debatten dienen als inspiratiebron voor nieuw onderzoek en als katalysator voor een betere samenwerking tussen praktijk en onderzoek.

Deelname is gratis en staat open voor onderzoekers, beleid- en praktijkmensen en docenten sociaal werk. De bijeenkomsten vinden plaats op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Gebouw M (Meerminne), Sint-Jacobsstraat 2 2000 Antwerpen. 

Na afloop worden de presentaties, fotomateriaal, ... online beschikbaar gemaakt, in het Archief Broodje(s) Sociaal.