Visie

Sociaal werk onderzoek moet sociale verandering kunnen ondersteunen en daarbij is een sterke verankering van het onderzoek in de regio nodig. In Antwerpen bundelen daarom de drie opleidingen sociaal werk de krachten in een platform. Eind 2012 richtten de Master Sociaal Werk van de UAntwerpen en de bacheloropleidingen sociaal-agogisch werk van Karel-de-Grote Hogeschool en Artesis-Plantijn Hogeschool het Onderzoeksforum Sociaal Werk Antwerpen op.

Het forum wil de kennisdeling tussen Antwerpse onderzoekers, sociaal werkers en docenten bevorderen door in dialoog te gaan over recente onderzoeksresultaten relevant voor het werkveld.

De twee algemene doelstellingen zijn:

  1. Het verbeteren van kennisverspreiding over sociaal werk onderzoek 
  2. Het versterken van de banden tussen onderzoek, praktijk en onderwijs, zodanig dat wetenschap de praktijk en het onderwijs kan ondersteunen met begrijpelijke gegevens en vice versa.

We realiseren deze doelstellingen via een jaarlijks drieluik van lunchseminaries: Broodje Sociaal. In een ontspannen sfeer buigen vertegenwoordigers van de sociaal werk praktijk en van de opleidingen sociaal werk zich over onderzoeksresultaten en mogelijke opvolging of implementatie hiervan. Het principe is eenvoudig: een centrale spreker stelt het eigen onderzoek voor en een of twee disputanten uit het werkveld of de onderzoekswereld zorgen voor een ondertoon om de discussie op gang te trekken. Aangezien het accent van deze bijeenkomsten ligt op uitwisseling en interactie, richt het initiatief zich tot een select gezelschap van wie in de regio met het thema begaan is (sociaal werkers, lectoren, beleidsmedewerkers uit de sector, …). De debatten dienen als inspiratiebron voor nieuw onderzoek en als katalysator voor een betere samenwerking tussen praktijk en onderzoek.