Hoe werken we?

Het REuse Lab ondersteunt toekomstgerichte bedrijven bij de implementatie van herbruikbare alternatieven voor single-use producten en de levensduurverlenging van producten. Samen met bedrijven werken we hindernissen weg die hergebruik belemmeren of vertragen. 

Het expertenadvies is gebaseerd op onderzoek en data verzameling in een wetenschappelijke experimentele setting, en start vanuit de concrete vraag die het bedrijf of de sector voorlegt.

Concreet biedt het REuse Lab diensten aan vanuit drie kennisperspectieven:

Kwalitatief robuust circulair product design:

  • Technische kennis rond herbruikbaarheid en lang gebruik van producten: zowel vanuit het toepassen vanuit een theoretisch perspectief (design for disassembly, design for repair, design for maintenance, design for cleaning, design for robustness) als vanuit het producttesten, genereren we nieuwe inzichten om technische optimalisatie te realiseren. Zo garanderen we dat producten ook bij lang (her)gebruik voldoen aan bio(chemische) eisen (contaminatie, vervuiling, bacteriën, virussen), materiaal eisen (degradatie, leaching, krassen, …), en structuur & vorm eisen (vervorming (pasvorm), lucht en waterdichtheid, accuraatheid,…).

Kwaliteitsperceptie tijdens gebruik:

  • Kennis rond gebruikersdefinities en perceptie van kwaliteit: Welke informatie wensen consumenten te ontvangen, op welke plek en in welke vorm?
  • Kennis rond stijging van emotionele kwaliteit van producten: Welke potentiële positieve aspecten hebben ‘marks’ of gebruikssporen (i.e. vlekken, verkleuringen, gaten…) op de emotionele kwaliteit van producten, in contrast tot hun huidige doorgaans negatieve perceptie?
  • Kennis rond optimalisatie van onderhoud: Waarom vinden mensen iets proper of vuil (onhygiënisch) , en welke interventies hebben een positieve impact op de perceptie van proper zijn? Deze kennis helpt ontwerpers om gebruikers een positieve attitude te geven t.o.v. hergebruik en lange levensduur van producten.
  • Kennis rond optimalisatie van reparatie: Hoe zetten we productgebruikers aan om producten bij falen niet af te danken maar te (laten) herstellen? Hoe kan de drempel naar reparatie verlaagd worden? Wat draagt bij tot (i) het ondersteunen van het zelf herkennen van het probleem & herstel actie voorbereiden, en (ii) de reparatie actie an sich door het zelf maken of via een serviceprovider?

Kwaliteitsborging door de waardeketen:

  • Experimenten met product service system oplossingen: Proof of concept van innovatieve circulaire business modellen, experimenten met partners en organisatie die ondersteunende services aanbieden voor het circulaire product-service systeem zoals monitoringplatformen, IOT tracking systemen, reiniging, kwaliteitscontrole…
  • Kennis rond nieuwe diensten ter optimalisatie van reparatie en onderhoud en kwaliteitscontrole.

Met dit onderzoek focust het REuse Lab dus op 

  • het product en objectieve technische kwaliteitseisen; 
  • de kwaliteitsperceptie van de gebruiker en het waardebehoud via onderhoud en reparatie;
  • de kwaliteitsborging door het systeem.

Wil je graag weten wat we al gedaan hebben: bekijk dan zeker onze projecten.