Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.​

De medische sector zet zich in voor de gezondheid van de bevolking, maar tegelijkertijd genereren ze bergen afval die op hun beurt dan weer een negatieve impact hebben op het leefmilieu van deze bevolking. Dit afval is afkomstig van overmatig gebruik van wegwerpproducten die soms zelfs ongebruikt afgedankt worden.  

reCURE onderzoekt de ontwikkeling en implementatie van producthergebruik in deze sector om zo het behoud van grondstoffen en afvalvermindering te verzekeren. Omwille van risico’s naar veiligheid, hygiëne, steriliteit en nauwkeurigheid vinden innovaties betreffende hergebruik moeilijk of geen intrede in de medische sector. Een product moet technisch herbruikbaar en reinigbaar zijn. Maar soms nog belangrijker: het medisch personeel en de patiënten moeten deze producten ook vertrouwen en willen (her)gebruiken.   

Niet-invasieve medische hulpmiddelen lenen zich tot een goed startpunt voor de transitie naar circulariteit. Onder deze groep vallen de medische textielproducten, zoals schorten en afdekdoeken, waar in dit onderzoek de nadruk op ligt. De uitdaging is het wenselijk en aanvaardbaar maken van “herbruikbaarheid” in de sector en daarnaast ligt de focus ook op de mogelijkheid om deze herbruikbare producten verder te optimaliseren naar functionaliteit toe en intelligentie in te brengen, hetgeen voor wegwerpproducten die vooral inzetten op prijs, meestal niet haalbaar is. 

Link met Reuse Lab

Net als in veel andere sectoren groeit er in de gezondheidszorg belangstelling voor de circulaire economie. Veel lopende onderzoeken en innovatie in deze sector zijn gericht op materiaalrecyclage voor het behalen van circulariteit. Aanvullend hierop, wordt in dit project hergebruik op productniveau onderzocht. Het gebruik van het herbruikbare product vereist gedragsveranderingen van de gebruikers (medisch personeel) en de gehele waardeketen. We willen een herbruikbaar product van hoge kwaliteit ontwikkelen met bijbehorende diensten, waaronder: kwaliteitsborging, vertrouwen in hergebruik opbouwen en optimalisatie van het gebruiksgemak door middel van een nieuw bedrijfsmodel. 

Timeline: 2022-2024