Langdurig hergebruik

Plasticvervuiling is een zeer urgent milieuprobleem dat steeds meer aandacht krijgt van overheden, industrieën en consumenten. Om overmatige verspilling en uitputting van hulpbronnen te voorkomen, is het noodzakelijk dat consumenten overstappen van eenmalig gebruik naar hergebruik. Goede bedoelingen vertalen zich echter niet altijd in daadwerkelijk duurzaam gedrag. Een herbruikbaar product moet een bepaald aantal keren worden hergebruikt voordat het beter wordt voor het milieu dan zijn tegenhanger voor eenmalig gebruik, vanwege een over het algemeen hogere impact tijdens de productie. Het minimale aantal keren dat een herbruikbaar product moet worden hergebruikt om duurzamer te worden, noemen we het break-even punt. 

Dit onderzoek analyseert de factoren en belemmeringen voor het blijvend (langdurige) gebruik van herbruikbare alternatieven voor producten voor eenmalig gebruik (single-use products: SUP), met als doel gebruikers in staat te stellen en te motiveren om (ten minste) het break-even punt te bereiken.

Ten eerste worden verschillende kwalitatieve en kwantitatieve methoden uit de sociale wetenschappen toegepast om inzicht te krijgen in menselijke drijfveren en determinanten voor langetermijngedrag en gewoonteverandering, vertrekkende van sociaal-psychologische theorieën. Door middel van een groot onderzoek worden verschillende types consumentenclusters bepaald op basis van hun SUP-vermijdingsintentie en -attitudes, en de invloed van situationele beperkingen. Via interviews met consumenten te houden en te vragen naar barrières voor langdurig hergebruik, kunnen producten worden gecategoriseerd op basis van hun typische barrières.

Vervolgens worden de barrières nader onderzocht en verbonden met specifieke gebruikerskenmerken en contexten door alternatieve methodes toe te passen, zoals dagboekstudies, observaties en workshops. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken wordt een theoretisch kader continu verfijnd en geverifieerd, tot dat een systemisch overzicht van het probleem ontstaat en wordt onderbouwd. Het doel is om verschillende soorten gebruikers - elk met hun eigen kenmerken, context en barrières - te kunnen verbinden aan specifieke ‘ideale’ oplossingen. Uiteindelijk zal het raamwerk worden gevalideerd door middel van expertworkshops.

Link met REuse Lab

Als we willen dat herbruikbare producten een positieve impact hebben op het milieu, moeten we ervoor zorgen dat mensen ze ook daadwerkelijk op een correcte en duurzame manier gebruiken, wat automatisch langdurig gebruik en uitgestelde vervanging met zich meebrengt. Het verkrijgen van inzicht in de drijfveren en belemmeringen voor specifiek langdurig hergebruik, is de sleutel tot het ontwikkelen van succesvolle herbruikbare producten om uiteindelijk de uitputting van afval en hulpbronnen te verminderen en echt duurzaam gedrag en gewoontes te creëren.

Timeline: 2020-2024