REmedi voor medische verpakkingen

Het living lab project “REmedi voor medische verpakkingen” heeft als ambitie om inzichten en ervaringen te verwerven rond succesvolle implementatie van herbruikbare verpakkingen in de gezondheidszorg. 


Door de Green Deals “Anders Verpakt” en “Duurzame Zorg” te combineren willen we in een kritische sector zoals de zorgsector veilige en kwalitatieve herbruikbare alternatieven voor wegwerpverpakkingen mogelijk maken. Deze alternatieven moeten een meerwaarde creëren in de volledige waardeketen. 


Dit living lab project zal in vier fases verlopen;

 • SCAN
  • analyse van een complexe case van wegwerpverpakking voor klinische testen
 • DESIGN
  • ontwerpen en herdenken van een herbruikbare verpakking voor deze case
 • CHANGE
  • implementatie van dit ontwerp en in de praktijk testen, meten en analyseren
 • REPEAT
  • de ontwikkelde werkwijze toepassen op een andere case, die van herbruikbare verpakking voor een nieuw product voor oncologie


We betrekken alle partners in een cocreatie traject waarbij een holistische, systemische benadering de leidraad vormt. Het parternschap brengt expertise uit onderzoek, productie, logistiek, ontwerp en sociale economie samen. Het partnerschap zoekt naar duurzame, gewenste oplossingen voor herbruikbare verpakking, de circulaire waardeketen en de kwaliteitsborging in het systeem.