Levensduurverlenging in mode

De modesector staat voor grote uitdagingen op gebied van duurzaamheid. Fast-fashion domineert waardoor kleding maar erg kort meegaat, snel vervangen wordt en veel afval creëert. REuse in Style doet onderzoek naar de verlenging van de gebruiksfase van kleding en accessoires. Reuse in Style is een Living Lab project gesubsidiëerd door VLAIO.

De gedragsverandering die hiervoor nodig is bij klanten kent veel barrières. En toch is het juist de gebruiker die de modebedrijven mee kan trekken in een circulaire transitie.   

Op zoek naar nieuwe inzichten

Het doel van het project is het ontwikkelen van kennis rond het ontwerpen voor een langere levensduur en hergebruik. We starten daarvoor bij kwaliteit en kwaliteitsperceptie, beiden belangrijke variabelen om gedragsverandering te realiseren. Kleding moet voldoen aan objectieve en subjectieve kwaliteitseisen om hergebruik door de gebruiker en/of verschillende gebruikers te realiseren. De gebruiker moet die kwaliteitseisen bovendien herkennen.  

De gebruiksfase moet zo ontworpen worden dat een lange levensduur gefaciliteerd wordt door een blijvende positieve productbeleving en door kwaliteitsborging via onderhoud en reparatie.  

Partnerships en samenwerking

Het genereren van kennis gebeurt in nauwe samenwerking met een aantal modebedrijven die een voortrekkersrol willen spelen in de transitie naar een circulaire economie. Vanuit een systeemanalyse en innovatieworkshops worden verschillende design interventies via co creatie uitgewerkt en door middel van experimenten getest. De nieuwe design inzichten en demonstraties ambiëren een directe inzetbaarheid door de brede modesector en (nieuwe) circulaire waardeketen partners. 

Het REuse Lab van de Universiteit Antwerpen trekt dit project en de volgende bedrijven en organisaties nemen er aan deel;

  • CKS Group
  • Decathlon
  • Ecover
  • Hoihoi
  • Made
  • Studio Ama
  • Flanders DC
  • Kringwinkel Antwerpen
  • Stad Antwerpen
  • Provincie Antwerpen