Echtscheidingswijzer

Hier vindt u verschillende links die u kunnen helpen om verder wegwijs te worden in het volledige scheidingsproces.

Algemeen scheiding: 

 • De scheidingsschool : De Scheidingsschool is een preventief project gegroeid uit het werken met ouders en kinderen en is opgericht door bemiddelaars en psychologen. Onder het motto dat informatie helpt juiste keuzes te maken, worden in de maanden april, mei en juni een aantal infoavonden georganiseerd die ouders, grootouders, koppels, vrienden, leerkrachten en iedereen die professioneel in contact komt met scheidingen helpen wegwijs te geraken in de wetgeving, de emoties en beleving van de partners en van de kinderen en in scheidingsbemiddeling.
 • Scheiden online : Voor wie de emotionele carrousel achter de rug heeft en samen vrij makkelijk tot afspraken kan komen. Voordelig en degelijk. Eén contactpersoon voor alle regelingen - een expert dossierbeheerder met ondersteuning van een juridisch team.
 • Startpunt scheiden : Zeer uitgebreid aanbod van informatie en gratis brochures over alle themas die met scheiden te maken hebben. Onder andere duidelijke informatie over de echtscheidingsprocedures en de kostprijs van een scheidingstraject.

Belangenverenigingen

 • Alleenstaande ouders : Beide links verwijzen naar een web forum voor Alleenstaande Ouders België , Op dit forum kunnen ouders die gescheiden zijn of gaan scheiden alsook nieuwe samengestelde gezinnen terecht om met elkaar te communiceren en informatie te vinden.
 • Gezinsportaal : Gezinspastoraal Brussel, Antwerpen, Mechelen, Brugge en Gent hebben een werking (praatgroepen, ontmoetingen,…) voor mensen in en na echtscheiding of relatiebreuk.​

Bemiddeling

 • Dialoog-bemiddeling : Deze website geeft meer info over het aanbod van Dialoog. Bij Dialoog kan u terecht voor scheidings- en ouderschapsbemiddeling alsook voor psychotherapie.
 • Het beste uit elkaar : Coaching en bemiddeling, door Annelies Geraets.
 • Mie Schippers : Mie Schippers is kinder- en jongeren psychologe en werkt als familiaal bemiddelaar en ouderschapstherapeute in echtscheiding. Ze volgde de opleiding bemiddeling in Familiezaken (KUL, 2004).
 • Scheidingsconsulenten : De Scheidingsconsulenten is een samenwerkingscollectief van Erkend Bemiddelaars. Samen met een netwerk van specialisten, advocaten en notarissen helpen zij om je (echt)scheiding wettelijk te regelen. Er is regionale vertegenwoordiging in alle Vlaamse provincies en Brussel.
 • VZW-bemiddeling : Hier kom je meer te weten over bemiddeling in familiezaken, opleidingen en bemiddelaars in jouw buurt.

Juridisch

 • Eerstelijnsbijstand : De juridische eerstelijnsbijstand voorziet in een eerste, gratis oriënterend advies.
 • Lijst van advocaten :  Hier vind je een lijst van advocaten in Vlaanderen.
 • Lijst van notarissen : Hier vind je een lijst van notarissen in Vlaanderen.
 • Rechtbank eerste aanleg : Hier vind je een lijst van adressen van rechtbanken 1ste aanleg in Vlaanderen.
 • Vernieuwde echtscheidingswet : Hier kunt u de wet betreffende de hervorming van echtscheiding (27 april 2007) nalezen. Deze wet trad in werking op 1 september 2007.
 • Vredegerecht : Hier vind je een lijst van adressen van vredegerechten in Vlaanderen.

Kinderen en Jongeren:

 • Crystal waves for childeren : Praktijk voor kinder- en jongerentherapie.
 • Eén hart, twee huizen :  Boek van Annelies Geraets voor ouders die (gaan) scheiden. "Eén hart, twee huizen: Scheiden met het geluk van je kind als belangrijkste criterium in de onderhandeling."
 • Jongeren -en adviescentra : Bij de jongeren-en adviescentra kan je als jongere terecht voor advies en voor het zoeken naar een oplossing voor je problemen.
 • Kinderen- en jongerentelefoon : Hier kunnen kinderen en jongeren terecht met vragen en problemen op het gratis telefoonnummer: (0800)15.111.
 • Kinderrechten :  Het kinderrechtencommissariaat vertelt aan jongeren (<18 jaar) wat hun rechten zijn, wat ze ermee kunnen doen en helpen hen die rechten uit te oefenen.
 • Kinderrechtswinkel : De kinderrechtswinkels informeren kinderen en jongeren over hun rechten.

Nieuw samengestelde gezinnen: 

 • Een nieuw gezin : Een Nieuw Gezin , is een vereniging die nieuwe gezinnen naast kerngezinnen een volledig gelijkwaardige plaats in de maatschappij wil geven en mensen die aan een nieuw gezin beginnen met raad en daad wil bijstaan om de ontwikkeling van hun gezin te vergemakkelijken.
 • Gids voor gezinnen : De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool, waarin de ondersteuning van gezinnen centraal staat.
 • Orato : Bemiddelaars en ouderschapscoördinatoren die begeleiding bieden voor nieuw samengestelde gezinnen.
 • Plusouder consulenten : Website die focust op plusouders binnen nieuw samengestelde gezinnen.

Onderhoudsgeld

Ouderschap:

 • Eén hart, twee huizen : Boek van Annelies Geraets voor ouders die (gaan) scheiden. "Eén hart, twee huizen: Scheiden met het geluk van je kind als belangrijkste criterium in de onderhandeling."
 • Gescheiden Ouders Dienstbetoon door Informatie : Op deze site vind je informatie over allerlei aspecten van echtscheiding en ouderproblematiek.
 • Houvast : Houvast is een vereniging die informatie, dienstverlening, communicatie en ontspanning wil aanbieden aan mensen die alleen komen te staan voor de opvoedstaak van hun kind(eren).
 • Tweehuizen :  Deze site tracht ouders inspiratie te geven om hun kind bij te staan tijdens de echtscheidingsperiode en om het ouderschap goed te regelen. 

Statistieken

 • EUROSTAT : Op de website van EUROSTAT vind je statistieken over huwelijken en echtscheiding in Europa.
 • STATBEL : Op de website van STATBEL vind je cijfermateriaal over echtscheiding in België en Vlaanderen.

Welzijn en gezin: 

 • Centra algemeen welzijn: Bij een centrum voor algemeen welzijnswerk kan je terecht met allerhande vragen en problemen in verband echtscheiding alsook voor specifieke hulp- en dienstverlening. Je vindt er een lijst met adressen in jouw streek.
 • Een nieuw gezin : Een Nieuw Gezin , is een vereniging die nieuwe gezinnen naast kerngezinnen een volledig gelijkwaardige plaats in de maatschappij wil geven en mensen die aan een nieuw gezin beginnen met raad en daad wil bijstaan om de ontwikkeling van hun gezin te vergemakkelijken.
 • Gezinsbond : De gezinsbond verdedigt de belangen van gezinnen. Op de studiedienst kan je info krijgen over echtscheiding, studiebeurzen, studieleningen, etc.
 • Zelfhulp :  Het Trefpunt Zelfhulp verenigt diverse zelfhulpgroepen in Vlaanderen waar lotgenoten met elkaar in contact kunnen komen.

Wetgeving

 • Nieuwe echtscheidingswet : Via deze link kan je de wet betreffende de hervorming van echtscheiding (27 april 2007) nalezen. Deze wet trad in werking op 1 september 2007.
 • Onze wegen scheiden :  Deze site maakt je wegwijs in de Belgische wetgeving inzake echtscheiding.