TIMSS 2023

TIMSS 2023 markeert de achtste cyclus van de internationale toetsing van wiskunde en wetenschappen sinds het begin van de studie in 1995. Bijgevolg levert TIMSS meer dan 20 jaar aan trendgegevens. Dit maakt de studie een waardevol instrument voor het volgen van internationale trends in wiskunde- en wetenschapsprestaties in het vierde leerjaar. Net als de vorige TIMSS-assessments, zal TIMSS 2023 informatie verzamelen over curriculum en curriculumimplementatie, instructiepraktijken en schoolhulpmiddelen. Een nieuw kenmerk van TIMSS 2023 is volledig gedigitaliseerde dataverzameling, wat nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt.

Vlaamse onderzoeksteam

TIMSS 2023 in Vlaanderen wordt uitgevoerd door leden van de onderzoeksgroep Edubron (dept. Opleidings- en onderwijswetenschappen - Faculteit Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Antwerpen, en het het expertisecentrum Groeikracht in Onderwijs van de Karel de Grote Hogeschool:

 • Antje Kenis - projectmedewerker - UAntwerpen
 • Lieve Van den Eynde - projectmedewerker - KdG Hogeschool
 • Sien Coenen - projectmedewerker - KdG Hogeschool
 • dr. Dries Verhelst - onderzoekscoördinator - UAntwerpen

Het promotorenteam van TIMSS 2023 bestaat uit:

 • prof. dr. Peter Van Petegem - promotor-coördinator - UAntwerpen
 • prof. dr. Sven De Maeyer - promotor - UAntwerpen
 • dr. Haydée De Loof - promotor - KdG Hogeschool

Deelnemende scholen

In totaal nemen zo'n 200 Vlaamse scholen deel aan TIMSS 2023.

TIMSS toets

De TIMSS-toets voor de leerlingen en de vragenlijsten voor de leerlingen, leerkrachten en scholen zijn gebaseerd op het gerenommeerde TIMSS Assesment Framework, ontwikkeld door het internationaal onderzoekscentrum aan de Lynch School of Education in Boston College. Het uitgebreide rapport van Ina V.S. Mullis, Michael O. Martin, Matthias von Davier biedt een gedetailleerd overzicht van de verschillende instrumenten die gehanteerd worden binnen TIMSS 2023. Dit rapport is vrij te downloaden op de website van het internationaal onderzoekscentrum. 

Parallel aan de TIMSS 2023-toets zetten we aan de UAntwerpen en de KDG-hogeschool een praktijkonderzoek op naar het implementeren van differentiatie in de lessen wiskunde en wetenschappen in de lagere school. 

De resultaten van TIMSS 2023 en van het praktijkonderzoek brengen we samen om onder meer een nascholing te ontwerpen en aan te bieden, om zo het wiskunde- en wetenschapsonderwijs in Vlaanderen te versterken. 

Onderzoeksvragen

Vanuit het internationale TIMSS-project zal het rapport inzoomen op volgende elementen:

 1. de prestaties van Vlaamse leerlingen,
 2. het verklaren ven verschillen door leerling-, klas- en schoolkenmerken, 
 3. het vergelijken met andere landen,
 4. de trends van de Vlaamse prestaties overheen de tijd.

Bijkomend stellen we een aantal vragen specifiek binnen de Vlaamse onderwijscontext:

 1. Welke is de differentiële effectiviteit? Wat werkt voor wie?
 2. Hoe draagt gedifferentieerd handelen in de klas bij aan de leerlingprestaties?
 3. Welke professionaliseringsnoden ervaren Vlaamse leerkrachten om leerlingen te remediëren of laten excelleren voor wiskunde en wetenschappen?

Resultaten TIMSS 2023

De dataverzameling van TIMSS 2023 in Vlaanderen liep in april en mei 2023. Momenteel is de dataverwerking en -analyse van TIMSS 2023 volop aan de gang. 

Daar de dataverzameling voor de landen in het zuidelijk halfrond voorzien is voor september - december 2023, wordt het internationaal rapport (en dus ook het Vlaamse rapport) vrijgegeven in 2024.