Beleid

De Stuurgroep Tutoraat staat in voor de inhoudelijke aansturing van het project.

Voorzitter: Dr. Kathleen VERCAUTEREN - Universiteit Antwerpen

Stuurgroepleden:

 • Jan VANNIEUWENHUYSE - AUHA
 • Isabelle DE RIDDER - AUHA
 • Veerle VAN HOUWENHOVE - AUHA
 • Bea CANTILLON - Universiteit Antwerpen
 • Lien VAN CANT -Universiteit Antwerpen
 • Marie-Ange VAN DIJCK - Universiteit Antwerpen
 • Koenraad KEIGNAERT- Universiteit Antwerpen
 • Debbie VAN LOO - Artesis Plantijn Hogeschool
 • Sylvie CAMPFORTS- Karel de Grote-Hogeschool
 • Sylvia ADRIAENSSENS - Hogere Zeevaartschool
 • Paul GEERTS - Katholiek onderwijs
 • Ann CUVELIER- Gemeenschapsonderwijs  
 • Lieve SMEYERS - Provinciaal onderwijs
 • Pamela BRUERS - Stedelijk onderwijs