Beleid

De Stuurgroep Tutoraat staat in voor de inhoudelijke aansturing van het project.

Voorzitter: Dr. Kathleen VERCAUTEREN - Universiteit Antwerpen

Stuurgroepleden:

 • Robert VOORHAMME - AUHA
 • Georges GOFFIN - AUHA
 • Veerle VAN HOUWENHOVE - AUHA
 • Bea CANTILLON - Universiteit Antwerpen
 • Sofie STAS -Universiteit Antwerpen
 • Edith PIQUERAY - Universiteit Antwerpen
 • Marie-Ange VAN DIJCK - Unverisiteit Antwerpen
 • Bruno DE LOGHT - Universiteit Antwerpen
 • Marcia POELMAN - Artesis Plantijn Hogeschool
 • Gunilla DE GRAEF - Karel de Grote-Hogeschool
 • Sylvia ADRIAENSSENS - Hogere Zeevaartschool
 • Paul GEERTS - Katholiek onderwijs
 • Annemarie WINDEY - Gemeenschapsonderwijs  
 • Fried VAN DOREN - Provinciaal onderwijs
 • Ronny DUJARDIN - Stedelijk onderwijs