Een gegeerde prijs

In het academiejaar 2005-2006 is het Tutoraat van start gegaan. Twee jaar later, in 2007-2008, mochten de eerste 6 tutees de tutoraatprijs Zonta in ontvangst nemen.

De prijs wordt mogelijk gemaakt door de Zonta Service Club Antwerpen, die deel uitmaakt van een wereldwijde serviceorganisatie samengesteld uit beroepsactieve vrouwen die zich inzetten voor de gelijkberechting van meisjes en vrouwen en dit zowel op internationaal als lokaal vlak. Sindsdien kiest de afdeling van Antwerpen ervoor om het Tutoraatproject te steunen via deze gegeerde prijs.

Elk jaar kunnen de Tutoraatscholen leerlingen naar voor schuiven voor de Tutoraatprijs Zonta, leerlingen die doorheen de jaren verdienstelijke tutees waren én die zich hebben ingeschreven aan een opleiding bij één van de instellingen van de AUHA. Na grondig overleg kiest de stuurgroep Tutoraat elk jaar tussen de 3 en 6 laureaten voor deze prijs. Deze prijs is een ruggensteun voor onze nieuwe studenten.