UAntwerp Climate Team

UAntwerp Climate Team

De Universiteit Antwerpen gaat vol voor klimaatneutraliteit in 2030 en wil in 2050 volledig fossielvrij zijn. Die ambitieuze, maar noodzakelijke doelstellingen staan centraal in het klimaatactieplan van de universiteit.

Binnen het Climate Team zijn tien werkgroepen actief, elk op een specifiek domein. Voor elk van die domeinen worden in het klimaatactieplan concrete doelen vooropgesteld.

Lees hier alles over het klimaatactieplan

 

Waarom willen we een klimaatactieplan?

De klimaatwetenschap is duidelijk: als we de opwarming van de aarde onder 1,5°C willen houden, moet de globale uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 negatief zijn. Dat betekent dat Westerse landen, zoals België, tegen 2030-2035 een halvering van de uitstoot van broeikasgassen moeten nastreven, om daarna verder in te zetten op drastische dalingen van de uitstoot. Een innovatieve universiteit zoals de Universiteit Antwerpen moet dus de ambitie hebben een voorloper te zijn, en reeds sneller klimaatneutraal worden.

UAntwerpen lanceert ambitieus klimaatactieplan