UAntwerp Climate Team

Het UAntwerp Climate Team is een groep studenten en personeelsleden die in eind 2019 een klimaatactieplan voor de Universiteit Antwerpen willen lanceren.

Met dit klimaatactieplan kunnen we onmiddellijk actie ondernemen, terwijl we ook een roadmap opstellen om op lange termijn klimaatneutraal te worden.

Waarom willen we een klimaatactieplan?

De klimaatwetenschap is duidelijk: als we de opwarming van de aarde onder 1,5°C willen houden, moet de globale uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 negatief zijn. Dat betekent dat Westerse landen, zoals België, tegen 2030-2035 een halvering van de uitstoot van broeikasgassen moeten nastreven, om daarna verder in te zetten op drastische dalingen van de uitstoot. Een innovatieve universiteit zoals de Universiteit Antwerpen moet dus de ambitie hebben een voorloper te zijn, en reeds sneller klimaatneutraal worden.

Het UAntwerp Climate Team heeft alle talenten en ideeën nodig om deze verandering te verwezenlijken. Sluit je daarom aan bij het team!

Contact - Klimaatco├Ârdinator

Mariam Al-Bouawad climate@uantwerpen.be