Ontstaan

De Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding (USAB) is opgericht in 1991. Maar haar historiek zat al eerder ingebed in de universiteitsbuurt en tal van organisaties.

In Antwerpen zijn enkele wijken historisch sterk aan armoede gelinkt. De Stadscampus van de Universiteit Antwerpen (het stadsgedeelte tussen Paardenmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Minderbroedersrui en Leien) is van oudsher een arme wijk. De voorbije jaren hebben particulieren veel woningen opgekocht in deze buurt waardoor sociale verdringing plaats vond. Het resultaat daarvan is het Huis der Daklozen in de Blindestraat. 

Sinds haar ontstaan is de doelstelling van USAB niet veranderd: studenten doen met academisch onderzoek aan armoedebestrijding en worden zo bewust van de armoedeproblematiek.