Doel, richtlijnen en spelregels van www.uantwerpen.be

Deze webpolicy werd bekrachtigd door de Raad Dienstverlening van 21 november 2014 en geüpdate in september 2017.

De webpolicy is een praktisch, intern document. Het legt richtlijnen en spelregels vast voor alle decentrale inhoudsverantwoordelijken, zodat de webredactie universiteitsbreed verloopt op een coherente, efficiënte en correcte wijze.

Het resultaat van de webpolicy moet een gebruiksvriendelijke, actuele en attractieve universiteitswebsite zijn, door de afspraken rond webredactie, huisstijl, technische mogelijkheden, taakverdeling … duidelijk te formuleren. Dit geeft de decentrale inhoudsverantwoordelijken een houvast bij het onderhouden van de eigen subsite op www.uantwerpen.be en geeft E-Campus en Departement Communicatie de nodige tools om afspraken te maken en te laten naleven.

Download de webpolicy - september 2017 (pdf - 420 kb)