Algemene principes webredactie

Decentrale inhoudsverantwoordelijkheid, maar met duidelijke afbakeningen

De verantwoordelijkheid over het grootste deel van de inhoud in de diverse omgevingen is decentraal.

Waar de centrale beheerder nog eindredactie of controle moet doen, worden er in het content management workflows geïmplementeerd die eindredactie mogelijk maken.

Informatie wordt zoveel mogelijk aan de bron beheerd

In de verschillende webomgevingen maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande informatiebronnen (databases) binnen de UAntwerpen. Op deze informatiebronnen zijn beproefde procedures en workflows van toepassing om deze informatie correct en up-to-date te houden. Zie ook het luik 'database-inhoud'.

Informatie wordt zoveel mogelijk op één plaats beheerd

Informatie over een zelfde thema wordt optimaal op één plaats beheerd. Via links of gekoppelde inhoud kan deze informatie dan beschikbaar worden gemaakt op verschillende plaatsen online.
De webverantwoordelijken van Departement Communicatie waken erover dat er zo weinig mogelijk dubbele informatie wordt gepubliceerd.

Bv:

  • Alle opleidingsinfo staat onder het centrale luik 'opleidingsaanbod' en wordt centraal beheerd door Dienst Studie-info en Departement Onderwijs.
  • Alle vacatures staan onder het luik 'jobs' en worden beheerd door Departement Personeel en Organisatie.
  • Routebeschrijvingen naar de campussen staan onder 'op weg naar de juiste campus' en worden beheerd door Departement Communicatie.
  • Alle informatie over inschrijvingen staat onder het centrale luik 'inschrijvingen' en wordt centraal beheerd door Departement Onderwijs.
  • Alle activiteiten staan in de centrale kalender, maar kunnen ook in decentrale kalenders verschijnen aan de hand van metatags.
  • Idem voor nieuwsitems.