Taakgerichtheid: outside-in

De webomgevingen van de Universiteit Antwerpen zijn maximaal taak- en doelgericht vanuit het perspectief van de bezoeker (outside-in).

Concrete consequenties:

  • Informatie, tools en functionaliteiten worden zo efficiënt mogelijk aangeboden vanuit de taken en doelen van de bezoeker en niet, of slechts secundair, volgens een organisatorische of systeemlogica.

  • Informatie, tools en functionaliteiten die samen horen volgens een outside-in taaklogica, wordt samen aangeboden, ook al zitten verschillende stukken van die informatie, tools en functionaliteiten op verschillende plaatsen in de organisatie.

Duidelijkheid over omgevingen

Drie grote doelgroepen – studenten, personeel, en externen – worden online bediend in drie duidelijk onderscheiden, aparte omgevingen:

  • Studentenomgeving in Blackboard
  • Personeelsomgeving
  • Website

Decentrale inhoudsverantwoordelijkheid, maar met duidelijke afbakeningen

De verantwoordelijkheid over het grootste deel van de inhoud in de diverse omgevingen is decentraal.

Waar de centrale beheerder nog eindredactie of controle moet doen, worden er in het content management workflows geïmplementeerd die eindredactie mogelijk maken. Momenteel is er een workflow ingesteld op de kalender- en nieuwsitems.

Informatie wordt zoveel mogelijk aan de bron beheerd

In de verschillende webomgevingen maken we zoveel mogelijk gebruik van bestaande informatiebronnen (databases) binnen de UAntwerpen. Op deze informatiebronnen zijn beproefde procedures en workflows van toepassing om deze informatie correct en up-to-date te houden.

Informatie wordt zoveel mogelijk op één plaats beheerd

Informatie over een zelfde thema wordt optimaal op één plaats beheerd. Via links of gekoppelde inhoud kan deze informatie dan beschikbaar worden gemaakt op verschillende plaatsen online.
De verantwoordelijke webcommunicatie waakt erover dat er zo weinig mogelijk dubbele informatie wordt gepubliceerd.