Elke medewerker van de Universiteit Antwerpen heeft een contact- en voorstellingspagina op de externe website. Deze voorstellingspagina geeft informatie over de professionele activiteiten van de betrokken medewerker. Je vindt deze pagina’s via de personeelszoeker onder ‘Contact’ op onze homepage.

Het grootste deel van de informatie op deze pagina's wordt automatisch gegenereerd uit Peoplesoft en andere brondatabanken. De opbouw van deze pagina's is uniform over alle personeelspagina's heen. Je kan de layout van deze pagina's dus niet naar eigen wens wijzigen en invullen.

Hoe kan je bepaalde info op je persoonlijke pagina (laten) aanpassen:

Functietitel

De functietitel op de persoonlijke pagina komt rechtstreeks uit de personeelsdatabank. Zijn er aanpassingen nodig, dan moeten deze eerst aan de bron worden aangepast.

Externe functietitel

Sinds juni '22 is het mogelijk om zelf een externe functietitel te kiezen op uantwerpen.be.

Deze titel stroomt door naar jouw persoonlijke pagina op de website en laat je toe een wervende en meer communicatieve functietitel te kiezen, die nauwer aansluit bij de specifieke opdracht die je uitvoert. ​Deze titel vind je bovenaan jouw persoonlijke pagina, rechts van je naam.

De externe functietitel wordt enkel getoond op de website. Jouw interne functietitel blijft ongewijzigd en zal nog steeds gebruikt worden voor interne doeleinden (bv. op loopbaandocumenten en in statistieken) en blijft op de website vermeld onder de rubriek  'Statuut & functies'.

 • Werkwijze
  • Je kan jouw externe functietitel aanpassen in PeopleSoft in de Selfservice Werknemers.
  • Kies de tegel 'Doorstroom website'. 
  • Klik vervolgens op de tab 'Functietitel'. 
  • Daar kan je kiezen of je de interne- of een zelf te kiezen externe functietitel laat doorstromen. Standaard stroomt de interne functietitel door.
  • Daags nadien is je gekozen functietitel zichtbaar op de website. 
 • Belangrijke richtlijnen:
  • De omschrijving van de externe functietitel moet samengaan met alle verantwoordelijkheden die met de titel samenhangen.
  • Een externe functietitel moet in lijn liggen met wat als een gangbare en courante omschrijving wordt beschouwd voor die betreffende opdracht.
  • Het bewust misleiden van anderen, of het misbruiken van deze optie, past niet binnen de waarden van de universiteit en de gedragscompetenties van medewerkers.
  • Kies de externe titel in overleg met je leidinggevende.
  • Maximum aantal tekens: 120
  • Spelling conform de schrijfwijzer op Pintra.
  • Je leidinggevende zal het correcte gebruik van deze functionaliteit bewaken.
 • Momenteel is deze functionaliteit enkel beschikbaar voor het ATP.

Vragen of problemen bij de functietitel-weergave

Contactgegevens

De gegevens in het contactblok komen uit de personeelsdatabank.
Voor aanpassingen kan je terecht bij:

​Personeelsfoto

Stap 1. Je portretfoto uploaden doe je in PeopleSoft:
 • Ga naar PeopleSoft naar de tegel 'personeelsfoto'
 • Laad daar een geschikte zakelijke foto op
 • Let op: je kan maximum 5 uploads per 3 maanden uitvoeren. Het is pas als je op 'foto indienen' klikt dat je upload wordt geregistreerd. ​
 • De verhouding van het portret bedraagt 4:5 en heeft afmeting 448 x 560 px (staand formaat).
 • Bestandsformaat: jpeg
 • De foto die je uploadt overschrijft de originele foto, ook de foto die op je personeelskaart staat.
 • Meer info en de volledige handleiding vind je op Pintra.
Stap 2. Je portretfoto tonen op de website:
 • In PeopleSoft kan je via de tegel 'doorstroom website' aangeven of je foto op de website mag verschijnen.
 • Daags na de upload verschijnt je foto op de website, zowel in je Nederlandstalige als in je Engelstalige persoonlijke pagina.
 • Tip: indien de foto alsnog niet verschijnt: hernieuw je pagina in de browser via ctrl + F5.​

Intro en socialemedialinks

Medewerkers kunnen zelf geen aanpassingen aan hun introtekst (dat is het stuk tekst dat boven 'afdeling/department' staat) en socialemedialinks uitvoeren.
Als je deze contentelementen wil laten aanpassen kan je dit aanvragen via dit formulier

 • Introtekst: deze tekst verschijnt boven het item 'afdeling', telt maximum 600 tekens incl. spaties en bevat tekst zonder opmaak (geen bulletlist, geen hyperlinks, ...). De tekst is bedoeld als korte en krachtige voorstelling van jouw professionele activiteiten, en is niet geschikt voor een uitgebreid CV, overzicht van publicaties, optredens in de media … Daartoe gebruik je beter LinkedIn.
 • Socialemedia: je hebt de keuze uit volgende platformen: Twitter, LinkedIn, Facebook, Pinterest, Google Scolar, Blogger, Youtube, Vimeo, Instagram, Github, Dribble, Forrst, Flickr, Deviantart, FourSquare, Hi5, px500, Academia, ResearchGate, Web of Science (vroegere Publons), OrlID, Repec, Scopus.

Publicaties / Onderwijs / Onderzoek

Bij academisch personeel verschijnen de tabbladen ‘Onderwijs’, ‘Onderzoek’ en ‘Publicaties’ als hierover gegevens beschikbaar zijn in SisA, onderzoeksdatabank, academische bibliografie en PeopleSoft

Bij wie kan ik terecht om informatie in de verschillende databases te laten aanpassen?

Dienstverlening

Het tabblad 'Dienstverlening' verschijnt tijdelijk niet op de persoonlijke pagina's omdat de informatie nog niet gefilterd kan worden. Eénmaal deze filtering terug mogelijk is zal het tabblad opnieuw verschijnen.

Extra pagina ('mijn/my website')

Sommige personeelsleden beschikken nog over een extra pagina die zij zelf kunnen beheren. Dit gaat over een extra tabblad naast onderwijs, onderzoek, ... Deze pagina betreft niet je persoonlijke 'landingspagina' met je contactgegevens. 

Die pagina (voornamelijk bedoeld voor AP) kon gebruikt worden voor informatie over jouw professionele activiteiten aan UAntwerpen die ergens anders geen plaats vond (bijvoorbeeld een cv, highlights uit je carrière, ...).
Deze pagina mag dus niet gebruikt worden voor privézaken, of voor inhoud die thuishoort op een andere plaats. Bv studenteninformatie hoort thuis in de Blackboard-leeromgeving, publicaties in de academische bibliografie, congressen krijgen een eigen website, ... In functie van zoekmachineoptimalisatie is het ook niet de bedoeling om op deze extra pagina een ‘parallelle’ onderzoekspagina uit te bouwen. De structuur van onze website moet bovendien voor externe bezoekers logisch en overzichtelijk blijven. Onderzoeksresultaten horen wél thuis op de pagina van de onderzoeksgroep, het project, ...

1. Je hebt reeds zulke pagina en je wil deze opnieuw kunnen aanpassen

2. Is jouw extra pagina verouderd, wil je ze niet meer onderhouden en verwijderen?

Geef een seintje op webredactie@uantwerpen.be

3. Wil je een nieuwe extra pagina aanvragen?

 • Vraag een extra pagina aan via webredactie@uantwerpen.be
 • Belangrijk: Laat ons weten welke informatie je op deze pagina wil publiceren, welke naam deze pagina moet krijgen en of je een pagina op je Nederlandstalige en/of Engelstalige persoonlijke pagina wenst.
 • Je moet vertrouwd zijn met het content management systeem, want het is de bedoeling dat je zelf deze pagina invult met content.