Elke medewerker van de Universiteit Antwerpen heeft een contact- en voorstellingspagina op de externe website. Deze voorstellingspagina geeft informatie over de professionele activiteiten van de betrokken medewerker. Je vindt deze pagina’s via de personeelszoeker onder ‘Contact’ op onze homepage.

Het grootste deel van de informatie op deze pagina's wordt automatisch gegenereerd uit Peoplesoft en andere brondatabanken. De opbouw van deze pagina's is uniform over alle personeelspagina's heen. Je kan de layout van deze pagina's dus niet naar eigen wens wijzigen en invullen.

Hoe kan je bepaalde info op je persoonlijke pagina (laten) aanpassen:

Contactgegevens

De gegevens in het contactblok komen uit de personeelsdatabank.
Voor aanpassingen kan je terecht bij:

​Foto en titel

Momenteel kan je - door de omschakeling naar de nieuwe website - je foto en titel niet aanpassen. Alle foto's die ooit werden aangepast verschijnen wel op de nieuwe website. In PeopleSoft kan je onder privacyvoorkeuren aangeven of je je foto al dan niet op de website wil laten verschijnen.

Opgelet: stel, je laadde ooit zelf een nieuwe foto op via de website, en je geeft in PeopleSoft aan dat je foto niet meer mag verschijnen. Als je dit later wijzigt om je foto opnieuw te laten verschijnen, dan zal de foto uit PeopleSoft getoond worden, en niet meer de nieuwe foto!

Intro en socialemedialinks

Medewerkers kunnen voorlopig niet zelf aanpassingen aan intro en socialemedialinks uitvoeren.
Wie dit wil laten aanpassen kan dit aanvragen via dit formulier

Opgelet:

De introtekst telt maximum 600 tekens en bevat tekst zonder opmaak (geen bulletlist, geen hyperlinks, ...). De tekst is bedoeld als korte en krachtige voorstelling van jouw professionele activiteiten, en niet geschikt voor uitgebreid CV, overzicht van publicaties, optredens in de media …

Socialmedia keuze: Twitter, LinkedIn, Facebook, Pinterest, Google Scolar, Blogger, Youtube, Vimeo, Instagram, Github, Dribble, Forrst, Flickr, Deviantart, FourSquare, Hi5, px500, Academia, ResearchGate, ResearchID, OrlID, Repec, Scopus.

Dit is een tijdelijke oplossing tot de introtekst, foto, socialemedialinks en titel terug editeerbaar zijn online, via PeopleSoft of via de website.

Extra pagina (vroegere 'mijn/my website')

Sommige personeelsleden beschikken nog over een extra pagina die zij zelf kunnen beheren. Dit gaat over een extra tabblad naast onderwijs, onderzoek, ... Deze pagina betreft niet je persoonlijke 'landingspagina' met je contactgegevens. 

Die pagina (voornamelijk bedoeld voor AP) kon gebruikt worden voor informatie over jouw professionele activiteiten aan UAntwerpen die ergens anders geen plaats vond (bijvoorbeeld een cv, highlights uit je carrière, ...).
Deze pagina mag voortaan dus niet gebruikt worden voor privézaken, of voor inhoud die thuishoort op een andere plaats. Bv studenteninformatie hoort thuis op Blackboard, publicaties in de academische bibliografie, congressen krijgen een eigen website, ... In functie van zoekmachineoptimalisatie is het ook niet de bedoeling om op deze extra pagina een ‘parallelle’ onderzoekspagina uit te bouwen. De structuur van onze website moet bovendien voor externe bezoekers logisch en overzichtelijk blijven. Onderzoeksresultaten horen wél thuis op de pagina van de onderzoeksgroep, het project, ...

1. Je hebt reeds zulke pagina en je wil deze opnieuw kunnen aanpassen

2. Is jouw extra pagina verouderd, wil je ze niet meer onderhouden en verwijderen?

Geef een seintje op webredactie@uantwerpen.be

3. Wil je een nieuwe extra pagina aanvragen?

  • Vraag een extra pagina aan via webredactie@uantwerpen.be
  • Belangrijk: Laat ons weten welke informatie je op deze pagina wil publiceren, welke naam deze pagina moet krijgen en of je een pagina op je Nederlandstalige en/of Engelstalige persoonlijke pagina wenst.
  • Je moet vertrouwd zijn met het content management systeem, want het is de bedoeling dat je zelf deze pagina invult met content. 

Publicaties / Onderwijs / Onderzoek

Bij academisch personeel verschijnen de tabbladen ‘Onderwijs’, ‘Onderzoek’ en ‘Publicaties’ als hierover gegevens beschikbaar zijn in SisA, onderzoeksdatabank, academische bibliografie en PeopleSoft

Bij wie kan ik terecht om informatie in de verschillende databases te laten aanpassen?

Dienstverlening

Het tabblad 'Dienstverlening' verschijnt tijdelijk niet op de persoonlijke pagina's omdat de informatie nog niet gefilterd kan worden. Eénmaal deze filtering terug mogelijk is zal het tabblad opnieuw verschijnen.