Onderzoek

Het steunpunt heeft de opdracht beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, en dit zowel op lange als op korte termijn, met aandacht voor de strategie voor Vlaanderen zoals uitgewerkt in Vlaanderen In Actie en PACT2020. Om dit te realiseren worden een aantal doelstellingen en acties gehanteerd.

Onderzoeksproces MOBILO