Steunpunt Goederen- en Personenvervoer MOBILO

Het Steunpunt Goederen- en personenvervoer (MOBILO) is een onderdeel van de nieuwe, derde generatie Steunpunten die de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd. De steunpunten gingen in op 1 januari 2012 en lopen tot 31 december 2015.
 
Het Steunpunt MOBILO garandeert alvast een continuering van beleidsrelevant onderzoek van het Steunpunt Goederenstromen. Het verricht beleidsgericht onderzoek in het domein van transport en logistiek. Duurzame logistiek, innovatie en een grondige studie van het woon-werkverkeer vormen daarbij de aandachtspunten. Havens, luchthavens, de integratie van logistieke ketens, stedelijke distributie en woon-werkverkeer zijn de vijf belangrijke onderzoeksstromen waarrond het Steunpunt Goederen- en personenvervoer zal werken.
 
Het Steunpunt Goederen- en Personenvervoer is een samenwerking tussen het Departement Transport en Ruimtelijke Economie van de Universiteit Antwerpen en het Departement MOBI - Transport en Logistiek van de Vrije Universiteit Brussel. De promotoren binnen het Steunpunt zijn Prof. dr. Hilde Meersman, Prof. dr. Eddy Van de Voorde, Prof. dr. Ann Verhetsel, Prof. dr. Cathy Macharis, Prof. dr. Thierry Vanelslander en dr. Christa Sys. De dagdagelijkse leiding is toevertrouwd aan dr. Evy Onghena.