Beleid en context van de culturele en creatieve sectoren

Beleid en context van de culturele en creatieve sectoren

Micro-credential

Krijg inzicht in de institutionele en historische beleidscontext van de culturele en creatieve sectoren, zowel in Vlaanderen als internationaal.

Wat?

Een goed begrip van beleid en context is cruciaal voor het effectief functioneren van creatieve en culturele organisaties. Deze cursus geeft professionals inzicht in het cultuur en economisch beleid en de historische context, wat hen in staat stelt beter te anticiperen op veranderingen binnen het culturele landschap. Het biedt ook inzicht in de beleidsmaatregelen op verschillende beleidsniveaus om de culturele en creatieve sectoren ondersteunen en stimuleren. Naast het analyseren en evalueren van subsidieaanvragen en het beleidsbeslissingsproces, wordt er ook aandacht besteed aan het kritisch reflecteren over beleidsvisies, cultuurbeleidsmodellen en beoordelingscommissies.

Voor wie?

Werknemers, ondernemers en beleidsmakers in culturele en creatieve sectoren of overheidsinstellingen die de interactie tussen cultuur en overheid op lokaal, regionaal, nationaal, Europees of internationaal niveau willen begrijpen. Je beschikt over minimaal een bachelordiploma en hebt noties van de basisbegrippen uit de economie, bedrijfskunde en/of sociologie. 

Combineren met werken?

Wil je een micro-credential combineren met je werk? Dat kan! 

Voor informatie en advies over de combinatie van werken en studeren kan je bij Centrum WeST terecht. Studenten die zich inschrijven voor een micro-credential in combinatie met een job kunnen zich ook registreren als werkstudent om bijkomende faciliteiten aan te vragen.