Bijzondere aspecten van verzekeringsrecht

Bijzondere aspecten van verzekeringsrecht

Verzekeringen: zoveel meer dan kleine lettertjes!

Wat?

Van elektrische fietsen tot petrochemische installaties en alles daartussenin: verzekeringen zijn nog moeilijk weg te denken uit onze moderne samenleving en spelen een cruciale rol in schaderegeling en -vergoeding, risicobeheersing en preventie, maar ook in vermogensplanning en employee benefits.

Verzekeringen worden geregeld in specifieke wetgeving die soms moeilijk begrijpbaar of toepasbaar is, wat leidt tot heel wat theoretische en praktische uitdagingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan discussies over dekkingsuitsluitingen, interpretatie van de polis, maar ook vragen rond herverzekering of de rol van de makelaar.  Door u een inzicht te geven in de basisprincipes en wetgeving, krijgt u in de micro-credential de nodige handvaten om al deze uitdagingen goed de baas te kunnen.

Er zal ook worden ingegaan op een aantal actuele topics die de verzekeringssector beïnvloeden: de impact van het discriminatierecht op verzekeringen, de rol van big data en gegevensbescherming en de impact van de toenemende digitalisering op verzekeringen.

Voor wie?

Deze micro-credential staat open voor alle geïnteresseerden in het aansprakelijkheidsrecht of verzekeringsrecht, mits houder van een universitair of hogeschool diploma.