Biostatistiek in R(Studio)

Biostatistiek in R(Studio)

Micro-credential

Statistische methodes toegepast in R(Studio): van hypothese toetsen met een eenvoudige t-test naar lineaire en gegeneraliseerde lineaire modellen.

Wat?

De voorbije decennia is de toepassing van complexere statistische modellen steeds toegankelijker geworden door de toenemende snelheid van computers en de ontwikkeling van gratis en flexibele statistische pakketten zoals R en RStudio. Deze pakketten zijn intussen zeer populair en kunnen ook beschouwd worden als omgevingen waarin bestaande functies gecombineerd kunnen worden met eigen code. Deze micro-credential richt zich dan ook op het opfrissen en uitbreiden van beschikbare statistische technieken in een snel evoluerend landschap. Tevens zullen een aantal basistechnieken rond programmeren in R(Studio) en het gebruik van RMarkdown – een pakket dat tekstverwerking met integratie van R code en output mogelijk maakt – geïllustreerd worden. De cursus veronderstelt geen basiskennis statistiek en begeleidt de studenten/deelnemers van de basis van het toetsen van hypotheses tot het toepassen van algemene en veralgemeende lineaire modellen.

Voor Wie?

Mensen die actief zijn in, of frequent in aanraking komen met, wetenschappelijk onderzoek in de ‘bio-sciences’.