Collectief en politiek werken in het sociaal werk

Collectief en politiek werken in het sociaal werk

Micro-credential

Politiek sociaal werk. Van collectivisering naar beleid en samenleving.

Wat?

De politieke rol van sociaal werkers staat volop in de schijnwerpers. Deze micro-credential biedt conceptuele duidelijkheid en actuele casussen over de betekenis van uitdagingen omtrent politiek werken. De eerste module van deze micro-credential is een opleidingsonderdeel ‘collectieve benaderingen in het sociaal werk’ waar focus ligt op de historische wortels van collectief werken door sociaal werkers en actuele en recente inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring. We werken hierbij over diverse sectoren heen en hebben aandacht voor onder meer jeugdwerk, sociaal-artistieke praktijken en het opbouwwerk. In de tweede module gaan we in op beleidspraktijk. Hier komen theoretische uitgangspunten aan bod over de sociale rechtvaardigheid en de publieke sfeer. Deze module gaat ook in op actuele wetenschappelijke inzichten over strategische keuzes die middenveld en sociaalwerkorganisaties nemen in hun strategie over hoe beleid kan benaderd en beïnvloed worden. In een derde module gaan we in de praktijk en gaan we in discussie over een handelingskader.

Voor wie?

We richten ons met deze micro-credential tot sociaal werkers (diploma en/of professionele tewerkstelling) die zich willen bijscholen op vlak van collectief en politiek werken binnen de sector. De korte opleiding bestaat uit bachelor-, schakel- en mastervakken aan zowel de hogeschool als de universiteit. Hiermee biedt het pakket ongetwijfeld de nodige variatie en uitdaging op vlak van praktische vaardigheden en denkniveaus.