Opleiding

Micro-credential: Collectief en politiek werken in het sociaal werk

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer heeft inzicht in de historiek van het politiserend en collectieve handelen in het sociaal werk.

2. De deelnemer heeft inzicht in de diverse begrippen in het sociaalwerkdebat over politiek handelen.

3. De deelnemer heeft inzicht in de relatie met het beleid op diverse niveaus.

4. De deelnemer kan theorie vormen over de relatie met beleid.

5. De deelnemer kiest de gepaste strategie voor beleidsbeïnvloeding.

6. De deelnemer beschikt over een kader om politiserend te handelen in de praktijk.

Evaluatie en certificaat

Collectieve benaderingen in het sociaal werk 

• Deelname aan studieavonden
• Groepsopdracht: praktijkcase bestuderen (interview afnemen)
• Reeds alternatieven voor werkstudenten (individueel werk) 

Beleidspraktijk 

• Mondeling examen
• Opdracht: analyse case (interview) 

Politiserend werken 

• Praktijkopdracht: uitwerken van een ‘kwestie’ in de praktijk (stageplek) a.h.v. handelingskader politiserend werken (Van Bouchaute)
• OF: studenten selecteren 1 theoretisch kader uit de cursus en passen dit toe in de praktijk.

Slagen voor de evaluatie levert het getuigschrift ‘Collectief en politiek werken in het sociaal werk’ op.

Praktische informatie

Praktische info academiejaar 2024-2025 binnenkort beschikbaar