Opleiding

Micro-credential: Collectief en politiek werken in het sociaal werk

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer heeft inzicht in de historiek van het politiserend en collectieve handelen in het sociaal werk.

2. De deelnemer heeft inzicht in de diverse begrippen in het sociaalwerkdebat over politiek handelen.

3. De deelnemer heeft inzicht in de relatie met het beleid op diverse niveaus.

4. De deelnemer kan theorie vormen over de relatie met beleid.

5. De deelnemer kiest de gepaste strategie voor beleidsbeïnvloeding.

6. De deelnemer beschikt over een kader om politiserend te handelen in de praktijk.

Praktische informatie

Deze micro-credential bestaat uit drie vakken, waarvan twee in het eerste semester en één in het tweede semester plaatsvinden. De vakken Collectieve benaderingen in het sociaal werk en Beleidspraktijk in de welvaartstaat worden gegeven in de Master Sociaal Werk van de Universiteit Antwerpen. Deze vakken gaan door op de Stadscampus. Het vak Politiserend Sociaal Werk wordt gegeven in de bacheloropleiding sociaal werk van de Karel De Grote Hogeschool.

  • Politiserend Sociaal Werk (Karel De Grote Hogeschool)
    • Eerste semester
    • ​Donderdagen, 13u45-15u45 (onder voorbehoud)
    • Meer info
  • Beleidspraktijk in de welvaartstaat (Universiteit Antwerpen)
  •  Collectieve benaderingen in het sociaal werk (Universiteit Antwerpen)

Evaluatie en certificaat

Collectieve benaderingen in het sociaal werk 

• Deelname aan studieavonden
• Groepsopdracht: praktijkcase bestuderen (interview afnemen)
• Reeds alternatieven voor werkstudenten (individueel werk) 

Beleidspraktijk 

• Mondeling examen
• Opdracht: analyse case (interview) 

Politiserend werken 

• Praktijkopdracht: uitwerken van een ‘kwestie’ in de praktijk (stageplek) a.h.v. handelingskader politiserend werken (Van Bouchaute)
• OF: studenten selecteren 1 theoretisch kader uit de cursus en passen dit toe in de praktijk.

Slagen voor de evaluatie levert het getuigschrift ‘Collectief en politiek werken in het sociaal werk’ op.