Aan de Universiteit Antwerpen staat de zorg voor kwaliteit en innovatie voorop. Frequent overleg creëert een continue dynamiek gericht op systematische verbetering. Overleg en participatie op alle niveaus vergroot de betrokkenheid en het draagvlak. Dit versterkt de kwaliteitscultuur binnen de instelling. Om opleidingen en faculteiten te ondersteunen zijn een aantal processen, instrumenten, middelen en beleidsorganen in het leven geroepen.