Duurzame wegenbouw

Duurzame wegenbouw

Microcredential

Bepaal mee de duurzame aanpak van wegeninfrastructuur

De opleiding Duurzame Wegenbouw bevat verschillende aparte modules die samen leiden tot de volgende doelstellingen: De student verwerft kennis en inzicht omtrent de volgende topics: 

  • Algemene introductie van materialen, technieken en management in de wegenbouw 
  • Verdiepende bespreking en actieve contacten met innovatieve technologieën in de asfaltwegenbouw 
  • Het introduceren van duurzaamheid en duurzaamheidstool in de wegenbouwsector, waaronder Green Public Procurement en LCA 
  • Ontwerpregels voor wegenbouw omzetten naar een praktijkvoorbeeld omtrent structurele wegbouw, horizontaal en vertikaal alignement, toepassen van vergevingsgezinde elementen, veiligheid en milieu-aspecten. 
  • Introductie met hands-on case inzake Building Information Modelling als deel van kwaliteit en milieuzorg 
  • Actueel onderzoek in de wegenbouwsector en de praktische vertaling ervan voor de ingenieur

Studieprogramma

Het studieprogramma bestaat uit 3 opleidingsonderdelen.

12 studiepunten

5-Infrastructuurwerken: wegenbouw

Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.

Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk- en evaluatievormen.

Studiegidsnr:
1115FTIIWB
Semester:
1E SEM
Inschrijvingsvereisten:
De student heeft een credit behaald voor 2-Asfalttechnologie en bouwmaterialen (1119FTIASF)
Contacturen:
48
Studiepunten:
6 studiepunten
Studiebelasting (uren):
168
Contractrestrictie(s):
Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
1e semester
Vakgebied:
Bouwkunde
6-Building Information Modelling en System Engineering

Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.

Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk- en evaluatievormen.

Studiegidsnr:
1126FTIBIM
Semester:
2E SEM
Inschrijvingsvereisten:
De student heeft een credit behaald voor 2-Bouwdetaillering en Building Information Modelling (1103FTICAD)
Contacturen:
24
Studiepunten:
3 studiepunten
Studiebelasting (uren):
84
Contractrestrictie(s):
Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
2e semester
Vakgebied:
Bouwkunde
Lesgever(s):
I-Wegbouwkunde: dimensionering en materiaalaspecten

Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.

Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk- en evaluatievormen.

Studiegidsnr:
2103FTIWBK
Semester:
1E SEM
Contacturen:
24
Studiepunten:
3 studiepunten
Studiebelasting (uren):
84
Contractrestrictie(s):
Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:
Nederlands
Examen:
1e semester
Vakgebied:
Bouwkunde

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden

Bachelors en masters met actieve en/of academische kennis van wegenbouw.

Indien je na je inschrijving graag op voorhand als wat snuistert in de wereld van de asfalttechnologie, dan kunnen we je een zelfstudiepakket aanbieden van de cursus  2-asfalttechnologie en bouwmaterialen (1119FTIASF) of de Basiscursus Asfalt (cursus georganiseerd voor professionelen door de opleiding bouwkunde en onderzoeksgroep EMIB).

Hoe inschrijven?

Voor een microcredential schrijf je je in met een creditcontract. Je hebt hiervoor toelating van de faculteit nodig.

  1. Vraag toelating aan de faculteit
  2. Schrijf je in volgens de standaard inschrijvingsprocedure (kies: creditcontract > microcredential)

Studiegeld

Je betaalt een vast bedrag plus een bedrag per studiepunt. Het studiegeld wordt jaarlijks geïndexeerd: bekijk de tarieven (zie: volgen van afzonderlijke opleidingsonderdelen).

Studentenaccount en -kaart

Je hebt toegang tot al onze faciliteiten voor studenten: wifi op de campus, studentenportaal en online leeromgeving, studentenmailbox, bibliotheek, studielandschappen, cursusdiensten...