Opleiding

Micro-credential: Duurzame wegenbouw

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer heeft kennis en inzicht omtrent de algemene introductie van materialen, technieken en management in de wegenbouw.

2. De deelnemer heeft kennis en inzicht omtrent de verdiepende bespreking en actieve contacten met innovatieve technologieën in de asfaltwegenbouw.

3. De deelnemer heeft kennis en inzicht omtrent het introduceren van duurzaamheid en duurzaamheidstool in de wegenbouwsector, waaronder Green Public Procurement en LCA

4. De deelnemer heeft kennis en inzicht omtrent het omzetten van ontwerpregels voor wegenbouw naar een praktijkvoorbeeld omtrent structurele wegbouw, horizontaal en verticaal alignement, toepassen van vergevingsgezinde elementen, veiligheid en milieu-aspecten.

5. De deelnemer heeft kennis en inzicht omtrent de introductie met hands-on case inzake Building Information Modelling als deel van kwaliteit en milieuzorg.

6. De deelnemer heeft kennis en inzicht omtrent actueel onderzoek in de wegenbouwsector en de praktische vertaling ervan voor de ingenieur.