Ecodesign

Ecodesign

Micro-credential


Wat?

Het doel van ecodesign is de milieu-impact van producten over de ganse levenscyclus te verminderen én de circulariteit te verbeteren. Bij het implementeren van ecodesign tijdens het ontwerpproces kan op korte termijn gemakkelijk een milieuwinst van 30 tot 50% gerealiseerd worden. Ook draagt de ecodesign aanpak bij tot het uitwerken van nieuwe circulaire business modellen zoals ‘Product as a Service’.

Voor wie?

De cursus is een aanrader voor elke ontwerper/ingenieur tewerkgesteld in alle mogelijke industriële ondernemingen: verpakking, speelgoed, bouw, auto-industrie, machinebouw... Ketensamenwerking tussen alle departementen in het bedrijf en alle stakeholders in de waardeketen is noodzakelijk in het streven naar een circulaire economie. Vandaar dat alle professionele profielen baat hebben bij kennis over de inzichten en aanpak van ecodesign.

Centrum voor Werken en Studeren

Voor informatie en advies over de combinatie van werken en studeren kan je bij Centrum West terecht. 

Studenten die zich inschrijven voor een micro-credential in combinatie met een job kunnen zich ook registreren als werkstudent om bijkomende faciliteiten aan te vragen.