Opleiding

Micro-credential: Ecodesign

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer krijgt een overzicht van de beschikbare instrumenten voor ecodesign en leert hoe die worden toegepast bij de productontwikkeling.

Lesinhoud

Eerst wordt de noodzaak van ecodesign gekaderd in relatie tot de principes van de circulaire economie. Daarna wordt er aandacht besteed aan de ecodesign tools en hun toepassing.

Recycleerbare, gerecycleerde, hernieuwbare materialen staan op het programma naast efficiënt en veilig materiaalgebruik. Low impact productietechnieken en reductie in de productiestappen leveren een wezenlijke bijdrage tot een ecovriendelijk eindproduct. Ook in de logistieke keten kunnen eco-ingrepen een flinke winst opleveren als er gekeken worden naar verpakking, gewicht en volume van het product. Als laatste wordt het gebruik van het product bij de consument bekeken. Hier staan verduurzaming op gebied van energie- en grondstoffenverbruik of levensduurverlenging (modulair ontwerp, reparatie en onderhoud) van het product centraal, net als een doordacht end-of-life ontwerp. Tot slot passeren diverse trends die als inspiratiebron voor ecodesign kunnen gebruikt de revue.  Een aantal specifieke thema's wordt besproken (recycleren van kunststoffen, bioplastics).

Praktisch

De colleges worden georganiseerd van 30 september tot en met 4 november 2022 telkens op vrijdagnamiddag tussen 14:00 en 18:00 op de campus (Mutsaard).

Evaluatie

Schriftelijk examen zonder mondelinge toelichting.