Erfgoed: collectie- en geheugeninstellingen

Erfgoed: collectie- en geheugeninstellingen

Micro-credential

Stevige fundamenten voor hedendaags en toekomstig erfgoedbeheer en
-beleid. Inleiding in de verschillende domeinen van erfgoed. Een gedurfde en ambitieuze reeks van erfgoedmicro-credentials.

Wat?

Sinds de 21ste eeuw wordt het concept erfgoed/patrimoine/heritage ook bewust gebruikt voor het aanduiden voor ontwikkelingsdomeinen in de wereld van onder meer musea, verzamelaars, archieven, bibliotheken en volkscultuur. Het brede erfgoedconcept omvat vandaag dus zowel materieel (roerend én onroerend) als immaterieel erfgoed. Tegelijkertijd zijn de methodes voor analyse, borging en waardering van ons erfgoed op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame manier sterk doorontwikkeld. Deze dubbele evolutie maakt een herziening en verbreding van de vaardigheden, inzichten en attitudes van wie in de volgende dertig tot veertig jaar een rol zal opnemen in dit nieuwe brede veld absoluut noodzakelijk.

Met het aanbod van verschillende micro-credentials gefocust op verschillende aspecten van  erfgoed, wordt een relevant onderwijskundig antwoord geboden op de evoluties in het globale erfgoedveld en wordt de maatstaf gezet voor het erfgoedveld van de toekomst.

In deze micro-credential worden collectie- en geheugeninstellingen behandeld en worden de principes van preventieve conservatie grondig toegelicht.

Idealiter wordt de micro-credential ‘Heritage Tomorrow: an Introduction in 24 Hours’ (ENG) gevolgd als voorbereiding op deze micro-credential.

Voor wie?

Deze micro-credential is een stevige eerste instap in/opfrissing van een geüpdatet erfgoedveld voor professionals (in spe) en alle geïnteresseerden in erfgoed in het algemeen. Deze micro-credential richt zich tot iedereen die van ver of dichtbij betrokken is of wil zijn bij collectiebeheer en -behoud.

Centrum voor Werken en Studeren

Voor informatie en advies over de combinatie van werken en studeren kan je bij Centrum West terecht. Studenten die zich inschrijven voor een micro-credential in combinatie met een job kunnen zich ook registreren als werkstudent om bijkomende faciliteiten aan te vragen.