Opleiding

Micro-credential: Erfgoed: collectie- en geheugeninstellingen

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer verwerft inzicht in hoe en waarom verzamelingen en collecties zijn ontstaan en hoe deze historisch zijn gegroeid tot de instellingen die we vandaag kennen als musea, archieven en erfgoedbibliotheken.

2. De deelnemer begrijpt hoe musea, archieven en erfgoedbibliotheken werken, wat de bijzonderheden zijn wat betreft hun functioneren en kan hierover kritisch reflecteren.

3. De deelnemer is vertrouwd met de theoretische stromingen die het denken over culturele erfgoedcollecties hebben beïnvloed en kan kritisch reflecteren over hedendaagse thema's in het domein van collectie-instellingen.

4. De deelnemer is in staat om zelfstandig onderzoek uit te voeren binnen dit domein, academische literatuur over collectiebeherende instellingen te verwerken en de theorie te koppelen aan de praktijk. 

5. De deelnemer kent de tien beschadigende agentia en is vertrouwd met de principes van synergie tussen agentia en de effecten op objecten, sites en meterialen.

6. De deelnemer is in staat om de methode van risk management toe te passen op cases en om beperkingen te formuleren op basis van de analyse.

Lesgevers