Opleiding

Micro-credential: Filosofie, geschiedenis en cultuur

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer kent en gebruikt de basisnoties en methodologieën van de cultuurfilosofie.

2. De deelnemer kan de betekenis van moderniteit duiden en verschillende posities en argumenten in hedendaagse debatten duiden.

3. De deelnemer verwerft noties van denktradities die tijdens het axiale tijdperk (ca 800 – ca 200 vC) ontstaan, onderscheidt de belangrijkste gedaantes van de antieke Griekse filosofie, en heeft inzicht in het middeleeuwse debat over de verhouding tussen denken en geloven.

Evaluatie

  • Cultuurfilosofie: schriftelijk examen
  • Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte: schriftelijk examen