Opleiding

Micro-credential: Filosofie, cultuur en metafysica

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer kent en gebruikt de basisnoties en methodologieën van de cultuurfilosofie.

2. De deelnemer kan de betekenis van moderniteit duiden en verschillende posities en argumenten in hedendaagse debatten duiden.

3. De deelnemer onderscheidt de verschillende opvattingen over aard, doelstelling en methode van de metafysica uit de geschiedenis van de Westerse wijsbegeerte, en kan die conceptueel verhelderen en gebruiken.

Lesgevers

Praktische informatie

Colleges Metafysica, semester 1: woensdag 18u-20.00u – Lokaal S.R.008

Colleges Cultuurfilosofie, semester 2: woensdag 18u-19.30u – Lokaal S.R.007

Alle studiemateriaal is ter beschikking op Blackboard.

Evaluatie

  • Metafysica: schriftelijk examen met mondelinge toelichting en paper

  • Cultuurfilosofie: schriftelijk examen