Opleiding

Micro-credential: Filosofie, kennis en ethiek

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

1. De deelnemer kan centrale concepten en argumenten uit verschillende moraalfilosofische posities begrijpen en hanteren. Moeten we altijd onze beloftes nakomen? Mogen we dieren eten? Kunnen we elkaar verantwoordelijk houden voor onze daden? Wat is ‘het goede leven’? Zijn morele voorschriften universeel? Is moraliteit niet meer dan een laagje vernis op egoïstische drijfveren?

2. De deelnemer is vertrouwd met de beginselen van de logica en het argumenteren en kan reflecteren over het doel van wetenschap, de aard van wetenschappelijke theorieën, falsificationisme, paradigma’s, controle en consensusmechanismen binnen de wetenschappen, wetenschapsbeleid, wetenschap en gender, wetenschap en religie, wetenschap en metafysica.

Lesgevers

Praktische informatie

Colleges Ethiek semester 1: maandag 18u-19.30u – Lokaal S.R.118

Colleges Logica, Ken- en Wetenschapsleer semester 1: maandag 19.45u-21.45u – Lokaal S.R.118

Alle studiemateriaal is ter beschikking op Blackboard.

Lesopnames van de hoorcolleges worden na het college ter beschikking gesteld.

Evaluatie

  • Ethiek: schriftelijk examen / permanente evaluatie
  • Logica, ken- en wetenschapsleer: schriftelijk examen